Sep
4
Mon
Ottawa Tool Library Open (Mon.) @ Ottawa Tool Library
Sep 4 @ 18:00 – 21:00

Come in! We are open… 

Sep
6
Wed
Ottawa Tool Library Open (Wed.) @ Ottawa Tool Library
Sep 6 @ 18:00 – 21:00

Come in! We are open… 

Sep
9
Sat
Ottawa Tool Library Open (Sat.) @ Ottawa Tool Library
Sep 9 @ 10:00 – 13:00

Come in! We are open…