Sep
11
Mon
Ottawa Tool Library Open (Mon.) @ Ottawa Tool Library
Sep 11 @ 18:00 – 21:00

Come in! We are open… 

Sep
13
Wed
Ottawa Tool Library Open (Wed.) @ Ottawa Tool Library
Sep 13 @ 18:00 – 21:00

Come in! We are open… 

Sep
16
Sat
Ottawa Tool Library Open (Sat.) @ Ottawa Tool Library
Sep 16 @ 10:00 – 13:00

Come in! We are open… 

Sep
18
Mon
Ottawa Tool Library Open (Mon.) @ Ottawa Tool Library
Sep 18 @ 18:00 – 21:00

Come in! We are open… 

Sep
20
Wed
Ottawa Tool Library Open (Wed.) @ Ottawa Tool Library
Sep 20 @ 18:00 – 21:00

Come in! We are open… 

Sep
23
Sat
Ottawa Tool Library Open (Sat.) @ Ottawa Tool Library
Sep 23 @ 10:00 – 13:00

Come in! We are open…