Aug
14
Mon
Ottawa Tool Library Open (Mon.) @ Ottawa Tool Library
Aug 14 @ 18:00 – 21:00

Come in! We are open… 

Aug
16
Wed
Ottawa Tool Library Open (Wed.) @ Ottawa Tool Library
Aug 16 @ 18:00 – 21:00

Come in! We are open… 

Aug
19
Sat
Ottawa Tool Library Open (Sat.) @ Ottawa Tool Library
Aug 19 @ 10:00 – 13:00

Come in! We are open…